Het organiseren van een livestream

Blog 17-01-22

Blog 17-01-22

Wat moet je doen om een livestream te organiseren?

In de vorige blog heb je alles kunnen lezen over livestreams, hybride- en online evenementen en waar de livestream vandaan komt. In deze blog gaan we in op het organiseren van een livestream, want wat komt daar allemaal bij kijken?

Allereerst is het belangrijk het doel van de livestream te bepalen. Gaat het om een vergadering, Webinar, online borrel of ander facet dat door middel van een livestream gefaciliteerd dient te worden? Is het doel zakelijke interactie of ontspanning? Aan de hand van het doel van de livestream kan er een locatie worden gekozen. Neemt bijvoorbeeld iedereen thuis deel aan een vergadering of is er een livestreamstudio nodig om de boodschap over te brengen aan de kijkers?

De locatie van de livestream speelt ook een belangrijke rol bij de vraag of er voor een professionele livestream gekozen wordt of juist niet. Bij het opnemen in een studio is het vanzelfsprekend belangrijk dat er licht- en geluidtechnici aanwezig zijn om het proces in goede banen te leiden om zo tot een optimaal resultaat te komen. Echter is er ook vaak de mogelijkheid om een ruimte op kantoor om te bouwen tot studio. Een stabiele internetverbinding is hierbij wel essentieel. Als de livestream door een externe partij gefaciliteerd wordt kunnen zij dit vaak regelen zodat er een garantie is op een succesvolle livestream.

Als de basis is gelegd kan er een ontwerp gemaakt worden voor de livestream. De afweging is namelijk of je als organisatie kiest voor een gepersonaliseerde livestream waarbij bedrijfslogo, logo’s van sponsoren, interactieve thema’s of dynamische beelden getoond gaan worden of juist niet. In samenspraak met een editor kan dit gerealiseerd worden.

Nu er een ruwe schets is gemaakt kan er gekozen worden welk platform er gebruikt gaat worden om de livestream de wereld in te brengen. Belangrijk hierin is rekening te houden met de toegankelijkheid (open of privé), de duur van de livestream en het aantal deelnemers.

Zoom
Voordelen: Interactie met deelnemers (chat en video), tot 1000 deelnemers, oneindige mogelijkheden (bijv. poll functie), opnamefunctie
Nadelen: kwaliteit wordt gecomprimeerd, kosten aan verbonden
Vimeo
Voordelen: oneindig aantal kijkers, chatfunctie, diverse presentatiehulpmiddelen (Q&A, peilingen, afbeeldingen etc)
Nadelen: vertraging, kosten aan verbonden.
WebinarGeek
Voordelen: tot 4000 deelnemers, chatfunctie, diverse presentatiehulpmiddelen (Q&A, peilingen, afbeeldingen etc), opnamefunctie
Nadelen: vertraging, kosten aan verbonden
Facebook
Voordelen: gratis, geen maximum aantal deelnemers
Nadelen: geen presentatiehulpmiddelen, niet professioneel.
YouTube
Voordelen: gratis, geen maximum aantal deelnemers, slaat livestreams op.
Nadelen: geen presentatiehulpmiddelen, niet professioneel.

Tot slot kan de livestream opgezet worden. Als je zelf de livestream faciliteert is het goed (mits deze openbaar is) deze vooraf aan te kondigen en als de livestream privé is zal iedere kijker vroegtijdig een toegangslink moeten hebben. Mocht je het livestreamproces uitbesteden dan zal buiten het bovenstaande proces voor het filmen eerst overleg plaatsvinden omtrent het script en welke aspecten duidelijk in beeld gebracht moeten worden. Vervolgens zal een technische check plaatsvinden en daarna kan het live streamen beginnen.

Neem contact met ons op

Sfeerimpressie livestreams: